Contact
Tekstgrootte

Co-schap Oogheelkunde

Op de eerste maandag van het co-schap wordt u om 11.00 verwacht op de polikliniek oogheelkunde. Wilt u zich melden bij Mw. Christiaanse, doktersassistent (of een collega die voor haar waarneemt in geval van afwezigheid). Zij zal een aantal praktische zaken met u regelen (witte jassen, keycard etc).

Aansluitend is er tijd een powerpointpresentatie te bekijken over het algemeen oogheelkundig onderzoek. Deze presentatie vindt u op de PC in de Kleine OK.
U ontvangt het rooster alsmede algemene informatie.

Het is de bedoeling dat u het dagelijkse onderwijs volgt dat door EMC en OZR voor uw gehele coassistentengroep gegeven wordt. Na afloop van het onderwijs komt u naar Ikazia voor het verdere dagprogramma volgens rooster. Elke week heeft u enkele dagdelen vrij; dit heeft te maken met de personele bezetting op onze poli en de beschikbaarheid van vrije kamers en/of supervisoren.

In de tweede en derde week zijn er momenten ingeroosterd waarop een van de oogartsen u in een patientencontact kan observeren. Aan het eind van dat dagdeel zal de observatie besproken worden.

U kunt naar eigen inzicht en aan alle medewerkers met wie u samenwerkt feedback vragen aan de hand van het feedbackboekje . Wilt u dit voor aanvang van het dagdeel aangeven.

Op de derde donderdagmiddag om 16.30 is het examen op de poli oogheelkunde van het EMC met de gehele co-assistentengroep.
Op de laatste vrijdag vindt het eindgesprek plaats met een van de oogartsen, zie hiervoor het weekrooster.

Verzoeken voor gebruik onderzoeksapparatuur

  1. Voor de co-assistent is er een oogspiegel aanwezig voor direct oogspiegelen. Deze bevindt zich in de linker muurkast op de kamer van Dr. Jansen, naast de koffer met de mobiele spleetlamp. Tevens ligt daar de meekijker. Wilt u ervoor zorgen genoemde spullen steeds op deze plek terug te leggen na gebruik. De dopjes die de aansluiting van de meekijker op de spleetlamp afsluiten steeds wegleggen in de lade van de spleetlamptafel.
  2. Wilt u aan het eind van de dag de spreekkamer waar u heeft gewerkt opgeruimd achterlaten: lensdoosjes en occluders in de lade, tafel leeg, druppelflesjes in het houdertje, afval in prullenbak, kinsteun en drukmeter met alcohol gereinigd. 
  3. Wilt u losse anamnese/onderzoeksvellen gebruiken, dus niet in de status schrijven. Anamnesevellen liggen in de derde lade van het ladeblok bij de spleetlamp op elke oogartsenkamer.

Leden van de maatschap

Opleider:

Opleider-oogarts-Judith-van-Neerven.jpg

mw. Neerven, J.A.F.M. van