Contact
Tekstgrootte

Disclaimer

Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Geen garantie kan worden gegeven omtrent de volledigheid of actualiteit van de gepubliceerde informatie.

Rechten

Rechten kunnen niet worden ontleend aan publicaties en informatie verstrekt via deze website. Ook aan verstrekte adviezen via electronische weg kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

Het Ikazia Ziekenhuis vindt dat de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet worden behandeld. De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het Ikazia Ziekenhuis overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Cookies

Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Aansprakelijkheid

Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Externe links

Ook voor de inhoud van informatiebronnen z.g. links waarnaar in deze website wordt verwezen kan het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam geen verantwoordelijkheid dragen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze website dan kunt u een e-mailbericht sturen naar marketing@ikazia.nl