Contact
Tekstgrootte

Co-assistenten

Er bestaat een nauwe samenwerking met het Erasmus MC teneinde de diverse co-schappen adequaat en volgens de gestelde eisen te laten verlopen. Het vervullen van een oudste/keuze co-schap behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Specialismen

Binnen het Ikazia Ziekenhuis zijn co-assistenten ingedeeld bij onderstaande specialismen:

Affiliatie-coordinator co-assistentenopleiding

Binnen het Ikazia Ziekenhuis is Drs. J.J. Alink aangesteld als affiliatie-coordinator co-assistentenopleiding. 

218270.jpg

Het Diensten Centrum Onderwijs van het Erasmus MC verzorgt de communicatie met betrekking tot de verdeling van de co-assistenten binnen de Regio Rotterdam over de verschillende geaffilieerde ziekenhuizen.

Co-lunch

Binnen het Ikazia Ziekenhuis wordt eenmaal per kwartaal een co-lunch georganiseerd met als doel de kwaliteit en inhoud van co-schappen in het Ikazia Ziekenhuis te evalueren.