Contact
Tekstgrootte

Medische opleiding Anesthesiologie

De maatschap anesthesiologie van het Ikazia ziekenhuis participeert in het opleidingscluster van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) met betrekking tot de opleiding voor arts-assistent anesthesiologie.

Periode

Gedurende 1 jaar zijn de arts-assistenten in opleiding geplaatst in het Ikazia Ziekenhuis waar voornamelijk werkzaamheden op de operatiekamer worden uitgevoerd.

Keuze co-schappen

Naast deze (deel) medische opleiding bestaat de mogelijkheid dat co-assistenten vanuit de medische faculteit van het EMC een keuze co-schap Anesthesiologie in het Ikazia ziekenhuis volgen.

Anesthesiemedewerker

Tevens zijn enkele leden van de maatschap actief in en bij de opleiding voor anesthesiemedewerker van het Albeda college en er worden regelmatig bij- en nascholingsactiviteiten verricht binnen de verpleegkundige opleiding in het EMC.