Contact
Tekstgrootte

Co-schap Gynaecologie

De eerste dag

Voorafgaand aan het coschap ontvang je per e-mail het handboek met uitgebreide informatie over het coschap.
Op de eerste dag graag melden om 7.45 uur in onze overdrachtsruimte. Deze is gelokaliseerd in de ronde torenflat (gebouw G) op de zesde etage.

Na de overdracht mag je je melden op het secretariaat, eveneens op de zesde etage.

Na de uitleg op het secretariaat, begeleidt een van de aanwezige co-assistenten of één van de secretaresses je in een rondgang langs het Facilitair Service Bureau (je ontvangt een persoonlijke pas, informatie over kluisjes en de persoonlijke ziekenhuiskleding enz.), de verpleegafdelingen, verloskamers, polikliniek gynaecologie en het OK-complex.

Werkzaamheden

Het reguliere coschap bestaat uit vijf weken waarbij je globaal volgens onderstaand rooster werkt:
Week 1: daycare (spoedpolikliniek)
Week 2 en 3: OK en poliniek
Week 4: avonddienst (verloskamers)
Week 5: polikliniek
Het exacte rooster zul je op de eerste dag van je coschap ontvangen.

Het oudste coschap bestaat globaal uit 2 blokken van 6 weken. De indeling van deze blokken zal voorafgaand aan het coschap in een gesprek afgestemd worden.
Mogelijkheden voor invulling zijn onder andere: afdeling, verloskamers, polikliniek, spoedpolikliniek.

Vragen

Als je vooruitlopend op je coschap Gynaecologie al vragen hebt dan kun je contact opnemen met het secretariaat Gynaecologie via telefoonnummer 010- 297 5466.

Leden van de maatschap

Opleiders:

J.C. van Ginderen

Overige leden van de maatschap:

Dr. I.A.M. Van der Avoort
Mw. M. Bangma, gynaecoloog
Dr. Freeman, gynaecoloog
Drs. S. Groenen, gynaecoloog
Dr. J. Kaijser, gynaecoloog
Dr. J.W. de Leeuw, gynaecoloog
Mw. I.C. van der Marel, gynaecoloog
Mw. K. Sterrenbrug, gynaecoloog
Drs. B. Torrenga, gynaecoloog