Contact
Tekstgrootte

Co-schap Gynaecologie

De eerste dag

Voorafgaand aan het coschap ontvang je per e-mail het werkboek met uitgebreide informatie over het coschap.

De eerste dag start om 7.45 uur in onze overdrachtsruimte met de ochtend overdracht. Deze is gelokaliseerd in de ronde torenflat (gebouw G) op de zesde etage.

Na de overdracht mag je je melden op het secretariaat, eveneens op de zesde etage.

Na de uitleg op het secretariaat, begeleidt een van de aanwezige co-assistenten of één van de secretaresses je in een rondgang langs het Facilitair Service Bureau (je ontvangt een persoonlijke pas, informatie over kluisjes en de persoonlijke ziekenhuiskleding enz.), de verpleegafdelingen, verloskamers, polikliniek gynaecologie en het OK-complex.

Werkzaamheden

Het reguliere coschap bestaat uit vijf weken waarbij je globaal volgens onderstaand rooster werkt:
Week 1: daycare (spoedpolikliniek)
Week 2: polikliniek/OK en een aantal avond diensten
Week 3: nachtdienst week
Week 4 en 5: polikliniek en OK
Het exacte rooster zul je op de eerste dag van je coschap ontvangen.

Het oudste coschap duurt 12 weken. Dit coschap is verdeeld in 2 blokken van 6 weken, een blok afdeling en een blok verloskamers. De indeling van deze blokken zal voorafgaand aan het coschap in een gesprek afgestemd worden. Mogelijkheden voor invulling zijn onder andere: afdeling, verloskamers, polikliniek, spoedpolikliniek.

Vragen

Als je vooruitlopend op je coschap Gynaecologie al vragen hebt dan kun je contact opnemen met het secretariaat Gynaecologie via telefoonnummer 010- 297 5117.

Leden van de maatschap

Co-assistenten opleider:

I.C. van der Marel, gynaecoloog

Overige leden van de maatschap:

Mw. dr. I.A.M. Van der Avoort
Mw. drs. M. Bangma, gynaecoloog
Mw dr. L.M. Freeman, gynaecoloog
Mw. drs. B.J.C. van Ginderen, gynaecoloog
Mw drs. S.M.A. Groenen, gynaecoloog
Dhr. dr. J. Kaijser, gynaecoloog
Dhr. dr. J.W. de Leeuw, gynaecoloog
Mw. drs. I.C. van der Marel, gynaecoloog
Mw. drs. K. Sterrenburg, gynaecoloog
Dhr. drs. B. Torrenga, gynaecoloog