Contact
Tekstgrootte

Stage

Stage in Ikazia

Ikazia biedt stageplaatsen voor verschillende opleidingsniveaus, opleidingsinstituten en afdelingen. Als ziekenhuis vinden we het belangrijk om in de gehele organisatie stageplaatsen aan te bieden om zo optimaal mogelijk kennis te kunnen delen.

In overleg, kun je stagelopen op elke afdeling, mits de stageplaats voldoet aan de gestelde criteria van de opleiding en Ikazia erkend is als praktijkleerplaats.

Stagebureau Ikazia

Het stagebureau is een onderdeel van het Leerhuis en is actief werkzaam als schakel tussen de stagiaire, de stageafdelingen, afdeling P&O en het opleidingsinstituut.

Het is de centrale plek waar informatie over stagewensen vanuit het ziekenhuis en stageaanvragen vanuit studenten en/of de opleidingsinstituten bij elkaar komen.

Soorten stages

Het Ikazia Ziekenhuis biedt verschillende soorten stages aan:

Stages verpleegafdelingen

 • MBO verpleegkunde;
  Samenwerking met het Albeda College en het Hoornbeeck College.
 • HBO verpleegkunde;
  Samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en Chr. Hogeschool Ede.

Stages poliklinieken

 • MBO Doktersassistent;
  Samenwerking met het Albeda College, Zadkine College, Hoornbeeck College en Scalda College.
 • MBO Apothekersassistent;
  Samenwerking met het Scalda College

Stages overige afdelingen
Ook op andere afdelingen, zoals niet zorg gerelateerde afdelingen, bieden wij stageplekken aan. Denk hierbij aan afdelingen als ICT, P&O, Marketing & Communicatie, Beveiliging en de Facilitaire Dienstverlening.

Een totaaloverzicht met erkenningen die het Ikazia Ziekenhuis heeft voor MBO- opleidingen kun je vinden via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven | SBB (s-bb.nl).

Samenwerkende opleidingsinstituten hierbij zijn o.a.:

 • MBO opleidingen;
  • Techniek college;
  • Albeda College;
  • Zadkine College.
 • HBO opleidingen;
  • Hogeschool Rotterdam
 • Medische opleidingen;
  • Erasmus MC

Stagevergoeding

Als de stage een verplicht onderdeel is van jouw studie, krijg je als stagiair een stagevergoeding. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

De stagevergoeding is inclusief gemaakte onkosten, maar exclusief reiskosten. De stagevergoeding bij een fulltime stageverband is conform CAO ziekenhuizen. Voor een deeltijd stagiaire wordt het naar rato-beginsel toegepast.

Stageverzoeken

Voor meer informatie of een stageverzoek binnen ons ziekenhuis kun je een e-mail sturen aan stagebureau@ikazia.nl.