Contact
Tekstgrootte

Medische opleiding Interne geneeskunde

De Interne Geneeskunde in het Ikazia Ziekenhuis heeft sinds vele jaren de bevoegdheid tot het opleiden van arts-assistenten tot internist.

De AIOS (arts-assistent in opleiding tot specialist) kan het perifere deel van de opleiding tot internist (maximaal 3,5 jaar) met alle verplichte stages (Algemeen interne geneeskunde, Intensive Care, Poliklinisch werken en consulten) en de facultatieve stages Cardiologie, Longziekten, Oncologie en Acute geneeskunde, volgen in Ikazia.

De Organisatorische Eenheid Interne Geneeskunde / MDL van het Ikazia ziekenhuis is een breed georiënteerde vakgroep waarin verschillende aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd waaronder Endocrinologie, Nefrologie, Vasculaire Geneeskunde, Acute Geneeskunde, Maag- Darm en Leverziekten (met 1 jaar polikliniek/endoscopie stage in het kader van de opleiding tot MDL- arts), Oncologie en Hematologie. Samen met de vakgroepen Cardiologie, Longziekten en Intensive Care (type 2 IC) wordt de Opleidingsgroep Interne Geneeskunde gevormd.

Het opleidingsklimaat wordt, onderbouwd door verschillende meetinstrumenten als de SET Q en D-RECT, als uitstekend ervaren. Doordat de opleidingsgroep (bestaande uit internisten, MDL artsen, longartsen, cardiologen en intensivisten) zeer betrokken is bij de opleiding bieden wij een gevarieerde Interne (voor)opleiding aan met klinische basisstages (zaalstages Interne geneeskunde) alsook diverse verbredingsstages zoals Oncologie, Intensive Care, Cardiologie, Longziekten, Acute Geneeskunde, Poliklinisch werken en Consulten.

Hoe en wat gaat de AIOS leren?

Het eerste jaar van de opleiding bestaat conform de Landelijke Opleidingseisen uit zaalstage op de Interne afdelingen. Na het eerste jaar kunnen in het Ikazia Ziekenhuis de volgende verplichte en keuzestages worden gelopen:

  • Poliklinische werken en consulten (1 jaar)
  • Intensive Care (4 – 6 maanden)
  • Cardiologie (4 - 6 maanden)
  • Longziekten (4 - 6 maanden)
  • Oncologie (4 - 6 maanden)
  • Acute geneeskunde (4 - 6 maanden)

Kijk voor meer informatie over de (voor) opleiding Interne Geneeskunde in het Ikazia ziekenhuis en de mogelijkheden voor een differentiatiestages bij de opleidingsetalage van de Federatie Medisch Specialisten.

Samenwerkingsverband

Er is voor de opleiding een samenwerkingsverband met het Erasmus Medisch Centrum). Na het perifere deel van de opleiding in Ikazia vervolgen de AIOS gedurende 2 tot 3 jaar daar hun opleiding. Het laatste deel van de opleiding bestaat uit differentiatie in een zogenaamd aandachtsgebied, bijvoorbeeld oncologie, endocrinologie of intensive care.

De samenwerking met het EMC en de overige opleidingsziekenhuizen in de regio is bestuurlijk geformaliseerd in de Onderwijs en Opleidings Regio (OOR) Rijnmond.

Opleiding tot ander specialisme

Naast de AIOS die in opleiding zijn tot internist, zijn er in de groep arts-assistenten behorende bij de beschouwende groep ook AIOS die in opleiding zijn tot een ander specialisme, bijvoorbeeld longarts, MDL-arts of cardioloog. Zij vervullen gedurende meestal twee jaar in Ikazia de interne vooropleiding, waarna hun opleiding elders wordt voortgezet.

Karakter van de opleiding

Conform de Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) is het karakter van de opleiding tot medisch specialist competentiegericht volgens de CanMeds methode. Dit betekent dat er behalve voor de specifiek medische deskundigheid ook veel aandacht is voor andere competenties, zoals communicatie, samenwerking, organisatie en maatschappelijk handelen.

Toetsing

Er wordt in de opleiding op veel verschillende manieren getoetst, zowel lokaal (door middel van de korte klinische beoordelingen, stageblokgesprekken en voortgangsgesprekken) als via regionale en landelijke onderwijstoetsen.

Betrokkenen

In Ikazia zijn meerdere specialismen nauw betrokken bij de interne opleiding; internisten, MDL-artsen, cardiologen, longartsen en intensivisten). De verantwoordelijke medisch specialisten in de stages, de zogenaamde stagehouders, vergaderen 4 keer per jaar samen met de (waarnemend) opleider en de arts-assistentenvertegenwoordigers.

Opleiders

Drs. M. Wabbijn (opleider)Dr. R.J.J.M. van de Laar (waarnemend opleider)

Nadere informatie

Voor nadere informatie omtrent de opleidingen Interne Geneeskunde kunt u contact opnemen met mevrouw N. Ghoerai (Neeta), opleidingscoördinator Interne Geneeskunde.

T. 010- 297 5555
E. n.ghoerai@ikazia.nl

Meer nuttige informatie vindt u op de website van de Nederlandse internisten vereniging (NIV)