Contact

Co-schap KNO-heelkunde

Op de eerste maandag van het co-schap word je om 08.00 verwacht op de polikliniek KNO-heelkunde. Je kunt je dan melden bij de secretaresse of bij haar afwezigheid bij de doktersassistenten. Zij zullen je instructies geven over witte jas, keycard etc.

Op ieder dagdeel van de week is er polikliniek en in ieder geval de mogelijkheid om mee te lopen. Op de meeste momenten is er een spreekkamer vrij om zelf patiënten te kunnen zien die je daarna gezamenlijk met de KNO-arts ziet. Je verricht het volledige KNO-heelkundig onderzoek en op indicatie ook indirecte laryngoscopie (spiegelonderzoek); geen fiberscopie. Oortoilet verrichten mag na overleg met de KNO-arts.

Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te kijken bij audiometrie, allergie-spreekuur, poliklinische ingrepen en operaties en foniatrisch spreekuur.
In principe ga je iedere week 1 dag mee naar de OK.

Op de 3e donderdagmiddag van het co-schap is er het verplichte examen in het Erasmus MC.

Eindbeoordeling op de 3e donderdagochtend of laatste vrijdag. Verzoek om zelf de beoordelingsformulieren klaar te zetten in E-pass en ook zelf om feedback te vragen.

Leden van de maatschap

Drs. J.W. Arendse
Foniatrie, Allergologie

Drs. J.J. van Twisk
Foniatrie

Drs. A.A.C. Aukema
In- en uitwendige neuschirurgie

Allen
Neonatale voedingsproblemen t.g.v. kort tong/lipriempje