Contact
Tekstgrootte

Co-schap KNO-heelkunde

Op de eerste maandag van het co-schap word je om 08.00 uur verwacht op de polikliniek KNO-heelkunde. Je kunt je dan melden bij de secretaresse of bij haar afwezigheid bij de doktersassistenten. Zij zullen je instructies geven over witte jas, keycard etc.

Op ieder dagdeel van de week is er polikliniek en in ieder geval de mogelijkheid om mee te lopen. Op de meeste momenten is er een spreekkamer vrij om zelf patiënten te kunnen zien die je daarna gezamenlijk met de KNO-arts ziet. Je verricht het volledige KNO-heelkundig onderzoek en op indicatie ook indirecte laryngoscopie (spiegelonderzoek); geen fiberscopie. Oortoilet verrichten mag na overleg met de KNO-arts.

Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te kijken bij audiometrie, allergie-spreekuur, poliklinische ingrepen en operaties en foniatrisch spreekuur
In principe ga je iedere week een dag mee naar de OK.

Op de laatste donderdagmiddag houd je een korte presentatie naar aanleiding van een richtlijn of een ziektebeeld van een patiënt die je in het begin van je coschap hebt gezien.

Eindbeoordeling op de laatste donderdagmiddag of vrijdag. Verzoek om zelf de beoordelingsformulieren klaar te zetten in E-pass en ook zelf om feedback te vragen.

Leden van de maatschap

Opleider:

mw. Schmidt, M.E.

Overige leden van de maatschap:
mw. Aukema, A.A.C.
dhr. Krijnen, E.
dhr. Kop, E.A.