Contact
Tekstgrootte

Opleiding obstetrie verpleegkundige

Opleiding obstetrie verpleegkundige in Ikazia

Het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia Ziekenhuis bestaat uit een geboortecentrum met vijf geboortesuites, een kraamcentrum met achttien kraamsuites, twee suites voor zieke zwangeren, een kinderafdeling met zeven gezinssuites en een couveuse afdeling met acht couveuse suites.

In het Moeder en Kind Centrum staat gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg centraal. In een multidisciplinair team onder leiding van de gynaecologen, kinderartsen en verloskundigen wordt nauwkeurig met elkaar samengewerkt.

Informatie over het beroep obstetrieverpleegkundige

Om de complexe en hoogcomplexe zorg van de kraamvrouw en haar baby op professionele wijze te kunnen uitvoeren is het je taak als obstetrieverpleegkundige de vitale functies te bewaken tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Ook het bewaken van de continuïteit van de verloskundige / verpleegkundige zorg is een taak van de obstetrieverpleegkundige.

Je draagt verantwoording voor de begeleiding van de zwangere vrouw / kraamvrouw, haar partner en eventuele kinderen bij een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Bij dit alles dient de zorg en de veiligheid van de patiënt en het ongeboren kind voorop te staan. Deze competenties ontwikkel je tijdens de verpleegkundige vervolgopleiding tot obstetrieverpleegkundige.

Informatie over de opleiding

De opleiding start in het Ikazia Ziekenhuis twee keer per jaar (september / maart) en duurt dertien maanden. Voordat je met de opleiding gaat starten, begin je aan een voorwerktraject op het MKC van het Ikazia Ziekenhuis. Tijdens dit voorwerktraject word je ingewerkt en intensief begeleid door een obstetrieverpleegkundige.

Het traject duurt zes maanden en heeft een beoordelend karakter. Het doel van deze periode is dat je aan het einde van deze periode in staat bent om verpleegkundige basiszorg te bieden aan zwangeren, vrouwen in partu of kraamvrouwen en pasgeborene in een laagcomplexe situatie. Je toont basaal inzicht in diagnose, normale vitale functies en normale obstetrische parameters van de patiënt. Na een positieve beoordeling start je met de opleiding.

De opleiding bestaat uit verschillende leereenheden, met daaraan gekoppeld opdrachten die je in de praktijk moet uitvoeren. Hierbij word je begeleid door een collega obstetrieverpleegkundige. Elke leereenheid moet met een voldoende worden afgesloten, wil je verder kunnen aan de volgende. Tijdens de opleiding werk je met een E-portfolio, waarin je leerproces inzichtelijk wordt gemaakt.

De theorie van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige is uitbesteed aan de Erasmus MC zorgacademie en is erkend door de CZO. Het Ikazia Ziekenhuis heeft een CZO erkenning voor het praktijkgedeelte van deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma Mbo niveau 4 of Hbo niveau 5 verpleegkunde Minimaal 1 jaar werkervaring als verpleegkundige BIG registratie.

Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO ziekenhuizen.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan wanneer er een vacature is voor een opleidingsplaats. Na de sluitingsdatum worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Heb je vragen?

Vragen over de opleiding kun je richten aan:

Stel je vraag direct via het formulier

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel