Contact

Opleiding spoedeisende hulp verpleegkundige

De afdeling Spoedeisende Hulp van het Ikazia Ziekenhuis heeft een opname capaciteit van ongeveer 25.000 tot 30.000 patiënten per jaar. Er is een gevarieerde patiënten populatie: naast chirurgische en interne patiënten komen er ook kinderen met hun ouders op de spoedeisende hulp. Kwaliteit, zorg en aandacht van en voor de patiënt staan centraal. In een multidisciplinair team onder leiding van de verschillende specialisten wordt nauwkeurig met elkaar samengewerkt.

Informatie over het beroep

De spoedeisende hulp verpleegkundige ziet als eerste de patiënt. Om de hoogcomplexe zorg van de patiënt op professionele wijze te kunnen uitvoeren, is het je taak als spoedeisende hulp verpleegkundige, de acute zorg te verlenen en te coördineren. Je draagt verantwoording voor de begeleiding van de patiënt en zijn naaste bij een ingrijpende gebeurtenis. 

De organisatie van de Spoedeisende Hulp impliceert een hoge doorstroom van patiënten, een korte verblijfsduur en een wisselende werkdruk. Bij dit alles dient de zorg voor en de veiligheid van de patiënt voorop te staan. De competenties om spoedeisende hulp verpleegkundige te worden, ontwikkel je tijdens de verpleegkundige vervolgopleiding SEH verpleegkundige.

Informatie over de opleiding

Voordat je met de opleiding gaat starten, begin je in het Ikazia Ziekenhuis met een voorwerktraject variërend van zes maanden op de SEH afdeling. Tijdens dit voorwerktraject word je ingewerkt en intensief begeleid door een SEH verpleegkundige. Het voorwerktraject heeft een beoordelend karakter, bij voldoende ontwikkeling en inzet word je aangemeld voor de VVO SEH verpleegkundige. 

De opleiding start in Ikazia 1 keer per jaar in september en duurt achttien maanden. De opleiding bestaat uit verschillende leereenheden, met daaraan gekoppeld opdrachten die je in de praktijk moet uitvoeren. Elke leereenheid moet met een voldoende worden afgesloten, wil je verder kunnen gaan met de volgende. Je werkt met een E-portfolio, waarin je leerproces inzichtelijk wordt gemaakt. In de praktijk word je begeleid door je collega SEH verpleegkundigen en de praktijkopleider. In de theorie word je begeleid door een groepsdocent. 

De theorie van de opleiding tot SEH verpleegkundige is uitbesteed aan de Erasmus MC zorgacademie en is erkend door de CZO. Het Ikazia Ziekenhuis heeft een CZO erkenning voor het praktijkgedeelte van deze opleiding. Voor meer informatie kun je mailen naar het secretariaat opleidingen, e-mail: secr.opleidingen@ikazia.nl.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma MBO niveau 4 of HBO niveau 5 verpleegkunde
Minimaal 1 jaar werkervaring als verpleegkundige
BIG registratie
Dienstverband van minimaal 32 uur

Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO ziekenhuizen.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan wanneer er een vacature is voor een opleidingsplaats. Na de sluitingsdatum worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.