Contact

Opleiding kinderverpleegkundige

Het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia Ziekenhuis bestaat uit een geboortecentrum met 5 geboortesuites, een kraamcentrum met achttien kraamsuites, twee suites voor zieke zwangeren, een kinderafdeling met zeven gezinssuites en een couveuse afdeling met 8 couveuse suites. In het Moeder en Kind Centrum staat gezins- en ontwikkelingsgerichte zorg centraal. In een multidisciplinair team onder leiding van de gynaecologen, kinderartsen en verloskundigen wordt nauwkeurig met elkaar samengewerkt.

Informatie over het beroep

Om de zorg aan zieke kinderen van 0 tot 18 jaar op professionele wijze te kunnen uitvoeren is het je taak als kinderverpleegkundige de vitale functies te bewaken tijdens het verblijf van opname tot ontslag. Ook het bewaken van de continuïteit van de zorg aan zieke kinderen is een taak van de kinderverpleegkundige. Je draagt verantwoording voor de begeleiding van het zieke kind, de ouders en eventuele broertjes/zusjes bij een ingrijpend ziekteproces. Bij dit alles dient de zorg voor en de veiligheid van de patiënt voorop te staan. Deze competenties ontwikkel je tijdens de verpleegkundige vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige.

Informatie over de opleiding

Voordat je met de opleiding gaat starten, begin je in het Ikazia met een voorwerktraject van 6 maanden op het Moeder en Kind Centrum. Tijdens dit voorwerktraject wordt je ingewerkt en intensief begeleid door een kinderverpleegkundige en de opleider. Tussentijds en aan het einde van de voorwerkperiode vinden beoordelingsgesprekken plaats. Hiermee wordt bepaald of je wordt aangemeld voor de VVO kinderverpleegkundige. 

De opleiding start in het Ikazia Ziekenhuis twee keer per jaar (september / maart) en duurt zestien maanden. De opleiding bestaat uit verschillende leereenheden, met daaraan gekoppeld opdrachten die je in de praktijk moet uitvoeren. Elke leereenheid moet met een voldoende worden afgesloten, wil je verder kunnen gaan met de volgende. Je werkt met een E-portfolio, waarin je leerproces inzichtelijk wordt gemaakt. In de laatste zes maanden van de opleiding volg je de minor High Care Neonatologie. 

In de praktijk word je begeleid door je collega kinderverpleegkundigen en de opleider. In de theorie word je begeleid door een groepsdocent. De theorie van de opleiding tot kinderverpleegkundige is uitbesteed aan de Erasmus MC zorgacademie en is erkend door de CZO. Het Ikazia Ziekenhuis heeft een CZO erkenning voor het praktijkgedeelte van deze opleiding. Voor meer informatie kun je mailen naar het secretariaat opleidingen, e-mail: secr.opleidingen@ikazia.nl.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma MBO niveau 4 of HBO niveau 5 verpleegkunde
Minimaal 1 jaar werkervaring als verpleegkundige
BIG registratie

Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO ziekenhuizen.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan wanneer er een vacature is voor een opleidingsplaats. Na de sluitingsdatum worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.