Contact
Tekstgrootte

Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia (MSBI)

De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI) is een coöperatie van 76 vrijgevestigd medisch specialisten. Het MSBI levert kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg met aandacht voor de patiënt. 

De medisch specialisten van het MSBI leveren hun medisch specialistische zorg met name in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. Hierbij werkt het MSBI nauw samen met specialisten en ander personeel in dienst van Ikazia.

Organisatie

Het MSBI bestaat uit vijftien organisatorische eenheden en wordt aangestuurd door het Bestuur MSBI, bestaande uit vier praktiserend medisch specialisten, met ondersteuning van het Bestuursbureau.

MSBI-organigram.jpg

MSBI als werkgever

Het MSBI is werkgever voor diverse specialisten in dienstverband en arts-assistenten niet in opleiding (ANIOS). Daarnaast wordt het MSBI ondersteund door medisch secretariaten en researchcoördinatoren. 

De opleidingsplaatsen voor arts-assistenten in opleiding (AIOS) worden ingevuld vanuit het Ikazia Ziekenhuis.

Vacatures

De vacatures van het MSBI staan op de vacaturepagina van deze website, waarbij ze gemarkeerd zijn met de button MSBI. 

Voor vragen over het MSBI kunt u terecht bij het Bestuursbureau MSBI via msbi@ikazia.nl.