Contact
Tekstgrootte

De dag van Purdey van Es, sedatie praktijkspecialist: ''Zorgen dat patiënten een onderzoek of kleine ingreep comfortabel kunnen ondergaan''

Purdey van Esch werkt een jaar in Ikazia als sedatiepraktijkspecialist. De functie bestaat pas enkele jaren en is daarom nog minder bekend. “Als iemand erg angstig is voor een onderzoek bij bijvoorbeeld een MaagDarmLever-arts of heel stil moet liggen bij een kleine ingreep, kunnen wij een slaapmiddel (propofol) en pijnstilling toedienen zodat patiënten er niets van meekrijgen”, legt Purdey uit. Zij benadrukt dat het niet om een narcose gaat. De patiënten blijven zelfstandig ademhalen. Maar het is ook niet het bekende ‘roesje’. “Het is eerder een lichte narcose waarbij wij de slaap kunnen sturen en dat is heel comfortabel voor de patiënt.”

07.30 uur

“Wij bespreken samen met de anesthesioloog het programma van de dag, pakken de sedatietelefoon en leggen alle spullen klaar in onze mobiele sedatiekar. Daarmee gaan wij in het ziekenhuis van afdeling naar afdeling. Wij horen bij de afdeling anesthesie maar werken zelfstandig. Wel staan wij onder supervisie van een anesthesioloog, deze is altijd beschikbaar voor overleg en om bij te springen als dat nodig is.”

08.30 uur

“Patiënten die bijvoorbeeld bij de longarts een inwendig onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie) ondergaan, worden door ons ontvangen en naar de scopiekamer gebracht. Wij controleren of zij nuchter zijn en of alle voorbereidingen goed zijn verlopen. Na het starten van het slaapmiddel en een sterke pijnstiller valt de patiënt heel geleidelijk in slaap. Tijdens de sedatie controleren wij de bloeddruk, hartritme, zuurstofgehalte en de slaapdiepte. Door de hoeveelheid van het slaapmiddel en de pijnstiller aan te passen kunnen wij iemand dieper of lichter laten slapen. Na het onderzoek slaapt de patiënt uit op de recovery en als de behandeling het toelaat is de patiënt binnen een paar uur weer thuis.”

“Tijdens ons spreekuur beoordelen wij of de patiënt in conditie is”

12.30 uur

“Op de operatiekamer (OK) zijn er nu sedaties voor de pijngeneeskunde. Bij een aantal van de procedures is propofol sedatie gewenst. Deze patiënten worden ingepland in ons programma.”

13.00 uur

“Tijd voor de lunch.”

13.30 uur

“Op vrijdagmiddag is een pre-sedatiespreekuur. Tijdens dit spreekuur beoordelen wij of de patiënt in een conditie is waarbij het geven van sedatie veilig is. Soms moeten wij nog extra informatie of onderzoeken aanvragen om dit goed te kunnen beoordelen. Samen met een anesthesioloog maken we een plan om de conditie van de patiënt goed in kaart te brengen en om de patiënt veilig te kunnen sederen. Daarnaast geven wij tijdens het spreekuur uitleg aan de patiënt over de sedatie en de procedure eromheen.”

16.00 uur

“Er staan nog een aantal patiënten op de planning die nu opgenomen liggen in het ziekenhuis. Als een patiënt daardoor niet naar de polikliniek kan komen, zien wij deze patiënten op de verpleegafdeling aan bed. Vaak zijn dit patiënten die de volgende dag al een onderzoek krijgen met propofol sedatie. Propofol sedatie wordt steeds vaker ingezet om te zorgen dat patiënten een onderzoek of kleine ingreep comfortabel kunnen ondergaan. In Ikazia zijn wij nu met drie sedatiepraktijkspecialisten: Ed Poel, Ingrid Papavoine en ikzelf.”