Contact
Tekstgrootte

Leerhuis Ikazia

Het Leerhuis van het Ikazia Ziekenhuis gaat er vanuit dat opleiden leidt tot nog betere kwaliteit van de zorgverlening. De beste zorg voor de patiënt is altijd het uitgangspunt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Leren in Ikazia

In Ikazia leren medewerkers op allerlei manieren. Het leren moet aansluiten bij de praktijk daarom is het leren vaak geïntegreerd in het werk. Het leren komt voort uit leervragen van medewerkers zelf, interne en externe ontwikkelingen en organisatiedoelen welke vastgelegd zijn in het strategisch meerjaren)beleid. De leervorm wordt bepaald door het gewenste eindresultaat.

Krachtige leeromgeving

De kernwaarden van Ikazia zijn leidend in de zorgverlening en ook in het leren in ons ziekenhuis. Oprechte interesse in elkaar en in het vakgebied draagt bij aan het ontwikkelen van individuele leerprocessen. Vertrouwen in elkaar en onderlinge verbondenheid dragen bij aan een krachtig leerklimaat en gewenste leerresultaten. Leren doen medewerkers ten slotte van en met elkaar. Deze waarden versterken de ontwikkeling en professionalisering van de medewerker en de organisatie.

Leren en werken is de verantwoordelijkheid van de medewerker en de organisatie. De monitoring van het leerklimaat, de leerervaring en de leerresultaten en de transfer van de geleerde naar de praktijk staan hierbij centraal.

Levenslang leren

De zorg blijft zich ontwikkelen en medewerkers moeten flexibel zijn om mee te kunnen gaan met deze veranderingen. Medewerkers hebben daarom een lerende houding en inzettingsvermogen nodig om zichzelf op eigen kracht en met hulp van de organisatie te professionaliseren. Aandacht voor actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in het vakgebied zijn hierbij onmisbaar.

Het resultaat van levenslang leren in Ikazia is een medewerker met een professionele en proactieve houding en up-to-date kennis en vaardigheden. De kwaliteit van de zorg en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers staan nu en in de toekomst centraal.