Contact
Tekstgrootte

De dag van Gideon Groenenberg, IC verpleegkundige en donatie coördinator: "We moeten continu alert zijn en snel kunnen handelen"

Gideon Groenenberg is verpleegkundige op de Intensive Care. Daarnaast is hij donatiecoördinator in Ikazia. “In die functie probeer ik te zorgen dat de laatste wens van een patiënt op het gebied van orgaan- en weefseldonatie in Ikazia zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Het is mijn taak de artsen en specialisten bewust te maken van het stellen van de donatievraag na het overlijden van een patiënt en te zorgen dat zij op de hoogte zijn van de situaties waarin weefsel- en orgaandonatie mogelijk is. Het is een heel precair onderwerp en nabestaanden zijn op dat moment vooral bezig met het verwerken van het slechte nieuws en overlijden. Toch is het heel belangrijk dat niet wordt voorbijgegaan aan de laatste wens van de patiënt.”

07.15 uur

Gideon is een dag in de week vrijgesteld van zijn werk op de IC om zijn taak als donatiecoördinator in te vullen. “Ik hou bij of na een overlijden de wet op orgaandonatie is nageleefd. Het gaat er daarbij niet om dat in het ziekenhuis meer donaties plaatsvinden maar dat de kans zo klein mogelijk is dat er na een overlijden in het ziekenhuis een donatiemogelijkheid over het hoofd wordt gezien zodat daarbij niet de wil van de patiënt kon worden gerespecteerd.

In mijn functie gaat het er dus niet om dat ik mensen informeer over de mogelijkheid donor te worden. Dat is een taak van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Ik richt mij op de medewerkers in Ikazia en geef uitleg over ons protocol voor orgaan- en weefseldonatie. Dat doe ik door middel van scholing aan artsen en verpleegkundigen maar ook met bewustwordingscampagnes. Ik werk aan een vlog om nog meer bekendheid aan dit onderwerp te geven in het ziekenhuis.”

10.30 uur

Ook in zijn reguliere werk als Intensive Care verpleegkundige staat de wens van de patiënt voorop. “Wij zorgen de hele dag voor patiënten die soms zeer instabiel zijn of kunnen worden, bijvoorbeeld na een reanimatie of bij een bloedvergiftiging. Ook dan proberen we te zorgen dat het voor hen zo comfortabel mogelijk is. We controleren continu de vitale functies en als wij verandering zien dan sturen we bij met bijvoorbeeld extra infuus of zuurstof. Maar soms is beademing of dialyse noodzakelijk. We moeten continu alert zijn en snel kunnen handelen. Al onze bevindingen rapporteren wij aan de intensivisten en arts-assistenten. Ondanks dat het stabiliseren of stabiel houden de hoogste prioriteit heeft, verzorgen wij de patiënt. Hoewel zij doorgaans niet bij bewustzijn zijn, vinden wij het heel belangrijk dat iemand goed verzorgd in bed ligt. Alles wat de patiënt niet meer zelf kan, nemen wij over. Het bezoek van de patiënt begeleiden wij en wij beantwoorden hun vragen en geven updates over de situatie. Het is goed daarvoor de tijd te nemen want voor familie en vrienden is het een heel onzekere tijd.”

"Er is veel onwetendheid over orgaan- en weefseldonatie"

Ook in zijn functie als donatiecoördinator onderstreept Gideon het belang de tijd te nemen voor en goed te luisteren naar de nabestaanden. “Er is veel onwetendheid over orgaan- en weefseldonatie. Dat zorgt regelmatig voor misverstanden over dit onderwerp. Door de juiste informatie te geven bij het stellen van de donatievraag en de nabestaanden ruim de tijd te geven, maak je het mogelijk dat zij de voor hen juiste beslissing en zo de wil van de overledene kunnen respecteren.”

15.00 uur

“Aan het eind van de dag geef ik mijn bevindingen over de patiënt over aan de avonddienst van de IC. Er is dan ook tijd om de dag te evalueren met de leerlingen in opleiding tot IC-verpleegkundige. Ik vind het belangrijk om mijn kennis over te brengen en anderzijds houden de leerlingen mij scherp met hun vragen. Ik voel mij echt bevoorrecht op deze afdeling in Ikazia te werken. Er is een goede onderlinge sfeer en je kunt echt iets betekenen voor hele zieke patiënten.”