Contact
Tekstgrootte

De dag van Claudia van der Zaken, longfunctieanalist: “Heel goede beoordeling voor vernieuwde longfunctieafdeling"

Claudia van der Zaken is sinds mei 2017 longfunctieanalist in Ikazia. Zij doet dagelijks bij patiënten onderzoek naar het functioneren van de longen met onder meer het meten van de longcapaciteit, de longinhoud en het afnemen van een fietstest. Daarnaast is zij samen met collega Anneke van Keulen verantwoordelijk voor het meer zelfstandig laten functioneren van de longfunctieafdeling. Eind december gaf de Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA) de vernieuwde afdeling een heel goede beoordeling. “Dat was een mooi compliment voor ons werk. De NVLA had ook nauwelijks verbeterpunten.”

Vernieuwde werkwijze

Claudia legt uit dat de vernieuwde werkwijze voor de longpatiënten in Ikazia een stap vooruit is. “Door de verbeterde meetmethoden is de kwaliteit van het onderzoek en hiermee de betrouwbaarheid van de uitkomsten ook verhoogd. Dat stelt de longartsen in staat hun diagnose nog beter te stellen. Verder zijn de wachttijden korter omdat er bijvoorbeeld bij de inspanningstest geen longarts meer aanwezig hoeft te zijn. De testen kunnen binnen twee weken worden afgenomen en dat is fijn voor de patiënt.”

Werk verre van saai

Hoewel een longfunctieanalist dagelijks dezelfdeblaas- en inspanningstesten uitvoert, is het werk volgens Claudia van der Zaken verre van saai. “Het werk is juist heel afwisselend. Elke patiënt is anders. De één praat veel en is enthousiast, de ander is stil en heeft er misschien helemaal geen zin in. Weer een ander is heel zenuwachtig vooraf. Toch moet je proberen met iedereen de testen kwalitatief goed uit te voeren. Voor patiënten met benauwdheid is de blaastest bijvoorbeeld erg lastig. Het is aan ons om hen goed te coachen toch zo krachtig en volledig mogelijk uit te blazen tijdens de meting. Anderen moet je op het gemak stellen om de testen goed te doen. En als ze er dan goed doorheen komen, zijn zij de volgende keer een stuk minder zenuwachtig.”

Goede sfeer

Claudia hecht, naast het goede contact met de patiënt, aan een goede sfeer op de afdeling. “De twee longfunctieanalisten en de twee leerlingen zijn goed op elkaar ingespeeld. En ook dat merkt de patiënt. Je hoort regelmatig zeggen ‘wat zijn jullie leuk met elkaar’. Ook de verstandhouding met de longartsen waaraan wij onze resultaten rapporteren, is gelukkig goed. Zij zijn benieuwd naar onze ervaringen met de patiënt en staan open voor onze ideeën, en soms bedenkingen. Dat maakt dat je je een volwaardig lid van het team voelt.”