Contact
Tekstgrootte

Startschot voor Health Research Data Space Zuidwest Nederland

Samen sneller werken aan toekomstbestendige patiëntenzorg door wetenschappelijk onderzoek.

Mijlpaal

Vorige week was een belangrijke mijlpaal in gezondheidsonderzoek in de regio Rijnmond. De oprichting van een uniek en formeel netwerk tussen algemene, topklinische en een academisch ziekenhuis op het gebied van wetenschap.

Intentieovereenkomst

De zes BeterKeten ziekenhuizen, waaronder Ikazia, ondertekenden op 22 mei gezamenlijk de intentieovereenkomst Health Research Data Space Zuidwest Nederland (HRDS).

Evidence based

Om waardevolle zorg te blijven bieden aan de patiënt van nu en in de toekomst is samenwerking, in een wetenschappelijk netwerk zoals HRDS, meer dan ooit nodig. Door relevante gezondheidsdata uit de dagelijkse zorgpraktijk efficiënt en veilig te delen en evidence based te evalueren kunnen we veel sneller complexe zorgvraagstukken ontrafelen en zinnige van onzinnige zorg onderscheiden. Hiermee kunnen we zorgen dat alle patiënten op de beste manier behandeld worden. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door de Stichting BeterKeten.