Contact
Tekstgrootte

Robert Chabot nieuw lid raad van bestuur Ikazia Ziekenhuis

Robert Chabot wordt per 1 september 2024 lid raad van bestuur van Ikazia. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de portefeuille zorg. Robert neemt deze positie in naast Inge de Wit, die per 1 juni de voorzittersrol van de raad van bestuur overneemt van Rob Kievit, na zijn pensionering. De raad van toezicht heeft deze benoeming gedaan na advies van het managementteam, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad en in nauw overleg met de medische staf.

Over Robert Chabot

Medisch specialist Robert Chabot (1982) werkt sinds 2013 als neuroloog bij het Beatrixziekenhuis Rivas Zorggroep in Gorinchem/Leerdam. Robert is goed bekend met het functioneren van het medisch bedrijf en kent het Ikazia Ziekenhuis vanuit eigen ervaring, opgegroeid in Rotterdam-Zuid en kortdurend als ANIOS interne geneeskunde. Naast de dagelijkse praktijk van de spreekkamer zet Robert zich al vele jaren breed bestuurlijk in binnen diverse gremia en bestuurslagen van de gezondheidszorg. Op strategisch en tactisch vlak, met een diversiteit aan inhoudelijke thema’s als zorginnovatie, zorgtransitie en veranderkunde, financiering, kwaliteit, veiligheid en ICT. Zijn motto is om dagelijks te proberen het goede te doen, voor individuele patiënten en de zorg in het geheel, zorgverleners, organisatie en maatschappij.

Vast bestuurlijk team

Inge de Wit, lid raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis sinds 1 maart: “Met de benoeming van Robert heeft Ikazia weer een vast bestuurlijk team. Wij heten Robert van harte welkom en zijn ervan overtuigd dat hij met zijn ‘nuchtere Rotterdamse’, verbindende stijl en visie op de toekomst ons ziekenhuis de komende jaren verder zal brengen in de uitdagingen waar wij voor staan.”

Perspectief

“Wij zijn blij met de benoeming van Robert Chabot”, zegt Albert van Esterik, voorzitter van de raad van toezicht van het Ikazia Ziekenhuis. “Met zijn benoeming is de raad van bestuur in september compleet. Zijn uitgebreide ervaring in de zorg, kennis, visie en persoonlijkheid zullen van waarde zijn voor het ziekenhuis. Ook willen wij graag onze oprechte waardering uitspreken voor de toewijding en inzet van alle medewerkers en het huidige bestuur van Ikazia. Ondanks aanzienlijke financiële uitdagingen zijn zij er gezamenlijk in geslaagd om Ikazia weer perspectief te geven in Rotterdam-Zuid. Het nieuwe bestuur kan hierop verder bouwen.”

Sterke positie

Robert Chabot kijkt uit naar zijn start als bestuurder in september. “Ik zie het als een mooie uitdaging om bij te dragen aan de sterke positie van het Ikazia Ziekenhuis in de regio en verdere invulling te geven aan de strategie ‘Persoonlijke zorg die past bij jou’. Vanuit mijn ervaring denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het ziekenhuis en de zorg in de regio. Ik kijk uit naar de samenwerking met Inge de Wit.”

Achtergrond

Naast zijn rol als bestuurder voor het Ikazia Ziekenhuis is Robert bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie in Utrecht, toezichthouder bij diverse zorgorganisaties en was hij tot eind 2022 voorzitter van de medische staf en medisch directeur van het Beatrixziekenhuis van de Rivas Zorggroep.