Contact
Tekstgrootte

Ikazia en Maasstad openen Beschermde Wiegkamer

Het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis openden maandag 18 december een Beschermde Wiegkamer in het Maasstad Ziekenhuis. In deze kamer kunnen zwangere en pas bevallen vrouwen in nood terecht die (anoniem) hulp of een veilige plek zoeken voor hun pasgeboren baby.

In Rotterdam-Zuid wordt één op de acht kinderen in zorgelijke omstandigheden geboren. Jolise Martens, gynaecoloog in het Maasstad Ziekenhuis: “De meeste van deze vrouwen kunnen we gelukkig in een eerder stadium hulp bieden zodat zij goede prenatale zorg krijgen en een goede, veilige bevalling. Maar sommige omstandigheden kunnen zó zorgelijk zijn dat de moeder besluit om haar kind op een onveilige plek achter te laten.” “Voor deze vrouwen, die geen hulp durven of kunnen vragen, is de kamer als laatste redmiddel een veilige plek waar direct medische hulp beschikbaar is. De moeder heeft daarbij de keuze om haar gegevens achter te laten voor een toekomstig contact tussen haar en haar kind,” vult Irene van der Avoort, gynaecoloog in het Ikazia Ziekenhuis, aan.

Steun

Om deze kamer te realiseren werkten Stichting Beschermde Wieg, Stichting Vrienden van Ikazia en Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis nauw samen en ontvingen daarbij veel steun. Fondsen, kerken en vele particulieren hebben hier aan bijgedragen.

Locaties

De Beschermde Wiegkamer is vlakbij de achteringang van het Maasstad Ziekenhuis, naast de in- en uitrit van de ambulances. Begin volgend jaar openen het Erasmus MC en het Amsterdam UMC, locatie AMC ook Beschermde Wiegkamers.