Contact
Tekstgrootte

Hoe het hoort

Pastorale van Ds. Dr. Jan Piet Vlasblom, geestelijk verzorger en predikant.

In het boek Hoe hoort het eigenlijk, dat Amy Groskamp-ten Have in 1939 schreef, wordt van A(andienen) tot Z(wijgen) beschreven wat de etiquette voorschrijft. Dit boekje was tientallen jaren een bestseller. Blijkbaar voorzag het in een behoefte. Dat de schrijfster dat niet had voorzien blijkt wel uit de eerste zinnen van het voorwoord “Wanneer wij Hollanders zeggen: we hebben een verschrikkelijken hekel aan étiquette, dan vindt iedereen hier dat heel gewoon. …Want – nietwaar – étiquette, dat beteekent officieel gedoe, plichtplegingen en strijkages en wij vinden dat het ons ganschelijk niet misstaat den natuurlijken eenvoud te verkiezen boven het aangeleerde en datgene wat wij spottend noemen: opzitten-en-pootjes-geven.” Anders dan de schrijfster dacht was men blij met de handvatten die men aangereikt kreeg om “het” goed te doen. Gewoon omdat een mens soms niet weet hoe het moet. Een boekje over etiquette kan dan een uitkomst zijn. 

Over etiquette hoeven we ons in Ikazia niet druk te maken, met de aan haar verwante ethiek hebben we wel te maken. Net als in de etiquette gaat het in de ethiek om wat het goede is. In een ziekenhuis hebben we dagelijks vele malen te maken met de vraag naar wat het goede is. Soms gaat het om betrekkelijk kleine vragen zoals het bezoek van een patiënt, maar het kan ook om ingrijpende zaken gaan. Helaas is er geen boekje dat van A(antal personen bezoek) tot Z(elfbeschikking) antwoorden geeft op vragen rond het goede handelen.

Als ziekenhuis vinden we het, mede vanuit de christelijke identiteit, belangrijk steeds weer stil te staan bij de vraag naar wat goede zorg is. Daarom starten we binnenkort met Moreel Beraad. Een methode waarbij alle betrokkenen – van Arts-assistent tot Zorg-assistent – onder leiding van een daarvoor geschoold gespreksleider, met elkaar nadenken over wat in een bepaalde situatie goede zorg is. Uit zo’n gesprek komt niet altijd een eenduidig antwoord. Het houdt ons wel bewust van onze missie: het bieden van deskundige, hoog gekwalificeerde, liefdevolle en betrokken zorg.