Contact
Tekstgrootte

Haar verhaal

Pastorale van Ds. Lida Tamminga, geestelijk verzorger en predikant.

De wintertijd is vanouds de tijd van de verhalen. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Het meest tot de verbeelding spreken de waargebeurde verhalen.

Deze winter verschijnt het verhaal van Michelle Obama. Ook als er niet zo’n geoliede reclamemachine omheen had gezeten zou het boek de aandacht hebben getrokken van veel mensen. Het openhartige verhaal van de vrouw die opgroeide in het armere deel van Chicago, zich ontplooide op de beste universiteiten van Amerika en als eerste zwarte vrouw belandde in het Witte Huis. Dit verhaal kreeg -ook in het Nederlands- de titel: Becoming.

Mij raakt die titel. Becoming betekent zoiets als wording. Wat kan er wel niet van een mens worden? Dat is een spannende vraag. Je bent als mens nooit “af” of “klaar”. Je bent onderweg naar…
Michelle Obama vertelt dat ze in haar leven te kampen had en heeft met veel onzekerheid, en dat ze haar verhaal wil vertellen om mensen, met name (zwarte) vrouwen, te stimuleren om zich niet door hun onzekerheid te laten verlammen. Zulke verhalen horen we graag. We hoeven niet allemaal naar het witte huis maar het is wel mooi als je je leven kunt zien als iets dat “in wording” is. Dat leven wordt niet gevangen in falen of in onzekerheid. Dat leven heeft een belofte in zich.

De reformator Luther keek zo naar het Christen zijn. Het Christen zijn, zei Luther, zit in het Christen wórden. Je bent er naar onderweg. Het is nog niet af en het hoeft ook nog niet af te zijn, het heeft een belofte in zich. Je bent als Christen “in wording”.

Ik denk aan Ikazia. Mij raakt de naam van Ikazia óók: Interkerkelijke Aktie Ziekenhuis in Aanbouw. Het ziekenhuis is létterlijk nog altijd in aanbouw, zie de bouwkraan aan de Montessoriweg. Maar figuurlijk is het ziekenhuis ook in aanbouw. De identiteit van het ziekenhuis blijft altijd “in wording”. Het Christelijke ziekenhuis dat Ikazia wil zijn was nooit “af”. Het streeft -ondanks of dankzij falen en onzekerheid- naar telkens weer nieuwe wegen, nieuwe ontwikkeling, nieuwe vormgeving van oude idealen. Zolang er mensen zijn die zich met hart en ziel aan zulke liefdevolle zorg wijden, blijft dat een prachtig, waargebeurd verhaal.