Hart voor je vak én je collega's

Ingrid Papavoine – Anesthesiemedewerker
In het Ikazia Ziekenhuis werken veel mensen uit een bepaald vakgebied die de medisch specialisten terzijde staan. De zogenaamde paramedici. Ingrid Papavoine is sinds 15 jaar anesthesiemedewerker, waarvan 4 jaar in Ikazia. Op het OK-complex werkt Ingrid in een enthousiast team nauw samen om tot een optimaal eindresultaat te komen. “Mijn opleiding heb ik in Nijmegen gedaan. Toen ik hier in de buurt kwam wonen werkte ik eerst bij een groter ziekenhuis, maar de intimiteit van Ikazia bevalt me het best”.

Fysieke en mentale verdoving
”Als medewerker van de anesthesioloog sta ik aan het hoofdeinde bij de patiënt tijdens een operatie. Ik bewaak de vitale functies van de patiënt, de mate van anesthesie en ik treed waar nodig corrigerend op. En ik help de patiënt natuurlijk weer bij het ‘klaarmaken voor de landing’. Dat alles zelfstandig of samen met de anesthesioloog. Het mooie van mijn functie is de mix tussen het fysiologische en het sociale. Technisch stel ik iets in het lichaam aan het werk, tegelijkertijd stel ik patiënten gerust.” Lees meer >

"Technisch stel ik iets in het lichaam aan het werk, tegelijkertijd stel ik patiënten gerust" Ingrid Papavoine, anesthesiemedewerker

				Ingrid zoekt collega's