Contact

Leerling SEH-Verpleegkundige 32-36 u/wk (vac.nr. 19)

Wil jij SEH-Verpleegkundige worden volgens het werken/leren principe?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Tijdens je opleiding leer je onder andere de volgende competenties:

  • samenwerken in teamverband; 
  • communicatieve vaardigheden;
  • integratie van kennis en technische vaardigheden ten behoeve van de praktijksituaties op de afdeling SEH; 
  • handelen in acute en snel wisselende situaties.

Ben jij?

….Verpleegkundige (MBO/HBO) en wil jij je horizon verbreden op de SEH? Heb jij interesse voor het werken en leren op de SEH? Dan is deze opleidingsplaats geknipt voor jou en nodigen we jou uit om te solliciteren.

Wat je moet weten

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Het theoretische gedeelte van de opleiding tot SEH-Verpleegkundige is uitbesteed aan de Erasmus MC Zorgacademie.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel met Astrid Burggraaf of Marjo Sparreboom (Teamleiders Spoed Eisende Hulp), telefonisch bereikbaar via 010-2975877. Zij beantwoorden graag al jouw vragen.

Solliciteren

Je sollicitatiebrief met daarin een duidelijke motivatie voor de opleiding tot SEH-Verpleegkundige en CV kun je insturen vóór 28 februari 2020 via onderstaand formulier.

Tenslotte nog goed om te weten

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam Zuid is een middelgroot ziekenhuis. Warme aandacht voor onze patiënten en voor elkaar, vinden wij belangrijk. Het protestants-christelijk karakter van ons ziekenhuis is mede bepalend voor onze opvatting over patiëntenzorg; werken met hart en handen.

Krachtige leeromgeving

De kernwaarden van Ikazia zijn leidend in de zorgverlening en ook in het leren in ons ziekenhuis. Oprechte interesse in elkaar en in het vakgebied, draagt bij aan het ontwikkelen van individuele leerprocessen. Vertrouwen in elkaar en onderlinge verbondenheid dragen bij aan een krachtig leerklimaat en gewenste leerresultaten.
Leren doen medewerkers tenslotte van en met elkaar. Deze waarden versterken de ontwikkeling en professionalisering van de medewerker en de organisatie. Leren en werken is verantwoordelijkheid van de medewerker en de organisatie. De monitoring van het leerklimaat, de leerervaring en de leerresultaten en de transfer van het geleerde naar de praktijk, staan hierbij centraal.

Verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees Privacyverklaring voor sollicitanten

In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure.

Sollicitatie

Onze e-mails kunnen mogelijk in je spam terecht komen. Controleer uw spamfilter/ neem de volgende mailadressen als veilige afzender op in uw e-mail account: sollicitatie@ikazia.nl; secr.P&O@ikazia.nl;
Optioneel
Alleen bijvoegen als je solliciteert naar een opleidingsplek