Contact

Leerling recoveryverpleegkundige, fulltime (vac.nr.72)

Wil jij je verder ontwikkelen tot een zorgprofessional in ons ziekenhuis?

Dan bieden wij jou een opleidingsplaats met toekomstperspectief.

Ten behoeve van de recovery binnen ons OK-complex.

Tijdens je opleiding leer je onder andere de volgende competenties:

- samenwerken in teamverband;
- communicatieve vaardigheden;
- integratie van kennis en technische vaardigheden ten behoeve van de praktijksituaties binnen de holding en recovery;
- handelen in snel wisselende situaties.

Heb jij?

… een afgeronde mbo-opleiding niveau 4 Verpleegkunde of een afgeronde hbo-opleiding niveau 6 Verpleegkunde? Heb jij één jaar werkervaring als verpleegkundige op een algemene verpleegafdeling? En heb jij interesse voor het werken en leren op het OK-complex?

Dan is deze opleidingsplaats geknipt voor jou en nodigen wij jou uit om te solliciteren!

Het theoretische gedeelte van de opleiding tot recoveryverpleegkundige is uitbesteed aan de Erasmus MC Zorgacademie. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.

Meer weten?

Bel met: Ismonda de Graag, praktijkopleider Anesthesie & Recovery, telefoon 010-297 5614.

Ben je enthousiast geworden over deze ontwikkelkans?

Dan nodigen we je uit om te solliciteren vóór 1 juli 2019 via onderstaand formulier, onder vermelding van vacaturenaam en –nummer.

Tenslotte nog goed om te weten

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam Zuid is een middelgroot ziekenhuis. Warme aandacht voor onze patiënten en voor elkaar, vinden wij belangrijk. Het protestants-christelijk karakter van ons ziekenhuis is mede bepalend voor onze opvatting over patiëntenzorg; werken met hart en handen. Persoonlijk aandacht staat centraal, ook voor jou als leerling-operatieassistent.

Krachtige leeromgeving

De kernwaarden van Ikazia zijn leidend in de zorgverlening en ook in het leren in ons ziekenhuis. Oprechte interesse in elkaar en in het vakgebied, draag bij aan het ontwikkelen van individuele leerprocessen. Vertrouwen in elkaar en onderlinge verbondenheid dragen bij aan een krachtig leerklimaat en gewenste leerresultaten.
Leren doen medewerkers tenslotte van en met elkaar. Deze waarden versterken de ontwikkeling en professionalisering van de medewerker en de organisatie. Leren en werken is verantwoordelijkheid van de medewerker en de organisatie. De monitoring van het leerklimaat, de leerervaring en de leerresultaten en de transfer van het geleerde naar de praktijk, staan hierbij centraal.

Deze vacature is zowel in- als extern geplaatst. Conform het werving- en selectiebeleid van het Ikazia Ziekenhuis, hebben interne kandidaten, bij gelijke geschiktheid, voorrang.

Verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor sollicitanten.

In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure.

Sollicitatie

Onze e-mails kunnen mogelijk in je spam terecht komen. Controleer uw spamfilter/ neem de volgende mailadressen als veilige afzender op in uw e-mail account: sollicitatie@ikazia.nl; secr.P&O@ikazia.nl; personeelsadministratie@ikazia.nl
Optioneel
Alleen bijvoegen als je solliciteert naar een opleidingsplek