Contact
Tekstgrootte

Zorgpartijen op Zuid slaan handen ineen voor kwetsbare ouderen

Het Ikazia ziekenhuis, de drie gezondheidscentra van Gezond op Zuid en Laurens slaan de handen ineen voor de zorg aan kwetsbare ouderen. Vanaf 1 juli gaan de zorgpartijen de zorg aan deze groep efficiënter organiseren zodat kwetsbare ouderen sneller de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Spoedeisende hulp

Ouderen met een relatief eenvoudige medische aandoening melden zich nu vaak bij de spoedeisende hulp van het Ikazia ziekenhuis. Meestal hoeven deze ouderen niet in het ziekenhuis te worden opgenomen maar kunnen zij voor meer generalistische zorg bijvoorbeeld prima behandeld worden in Laurens Intermezzo. 

Het uitplaatsen van de ouderen vanaf de spoedeisende hulp blijkt vaak een tijdrovende bezigheid omdat er geen goede afspraken zijn tussen de eerstelijn, het ziekenhuis en Laurens (thuiszorg en (tijdelijke) opname).

Juist zorg op juiste plek

Het oplossen van dit probleem vraagt daarom om een organisatie-overstijgende samenwerking in de vorm van een netwerk dat de juiste zorg op de juiste plek coördineert. Dat is beter voor de patiënt die sneller van de spoedeisende hulp naar huis kan met thuiszorg of kan doorstromen naar een locatie van Laurens (VVT-instelling), beter voor de spoedeisende hulp die minder tijd kwijt is met het zoeken naar een passende plek én beter voor de huisarts die sneller de juiste zorg vindt voor de patiënt.

Uitgangspunt bij de efficiëntere samenwerking is dat de zorgpartijen gebruik maken van wat er al is én wat al kan. Kortom, het verbinden van bestaande mogelijkheden, het versterken van elkaar en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen. Daar nemen deze drie partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor.