Contact
Tekstgrootte

Start polikliniek palliatieve en ondersteunende zorg

Als er geen kans meer is op genezing, kan het ziekenhuis nog steeds veel betekenen voor de patiënt en zijn naasten. Deze zogenoemde palliatieve zorg is dan bijvoorbeeld gericht op het stabiel houden van de ziekte, pijnbestrijding of emotionele begeleiding. Het Ikazia Ziekenhuis ontving eerder een ‘ESMO accreditatie’ voor de goede palliatieve zorg die het ziekenhuis biedt aan de patiënt en zijn naasten tijdens de opname. Het ziekenhuis breidt deze zorg nu nog verder uit met een Polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg.

Verbondenheid en aandacht

“In het Ikazia Ziekenhuis willen we de patiënt de best mogelijke levenskwaliteit bieden”, vertelt dokter Overkleeft. “Dat betekent dat we naast het medische welzijn ook aandacht hebben voor emotionele en spirituele begeleiding. 

Die zorg en aandacht was er al tijdens de opname, maar kunnen we nu – met de komst van de Polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg – ook bieden aan patiënten die onze polikliniek bezoeken. 

We hebben de eerste patiënt en zijn naasten al mogen ontvangen op de polikliniek. Die verbondenheid met en aandacht voor de patiënt en zijn naasten vinden we in Ikazia heel belangrijk”, vertelt dokter Overkleeft.

Wie komen er op de polikliniek?

Op de Polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg komen patiënten die zijn doorverwezen vanuit de poli Interne oncologie. Hier worden ze begeleid door een verpleegkundig specialist oncologie/palliatieve zorg. 

Tijdens het polikliniek bezoek is aandacht voor de symptomen en de eventuele bijkomende klachten die bij de ziekte optreden. Er wordt begeleiding geboden in het ‘omgaan met de ziekte’. Maar er wordt ook meegedacht over de organisatie van zorg die in de huidige situatie nodig is of in de toekomst nodig kan zijn.

Samenwerking

“Het is belangrijk om bij patiënten in deze fase van hun leven een goede samenwerking met de huisarts en alle betrokken zorgverleners te hebben”, besluit verpleegkundig specialist Liesbeth Struik. “Die samenwerking zoeken wij dan ook graag op.”