Contact
Tekstgrootte

Speciale aandacht voor kwetsbare patiënten met Loving Care

In het Ikazia ziekenhuis is ruim 25 procent van de opgenomen patiënten 70 jaar of ouder. Oudere patiënten die in het ziekenhuis liggen zijn kwetsbaar. Ze hebben meer kans op bijkomende problemen, zoals ondervoeding of plotselinge verwardheid. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Die plotselinge verwardheid heet een delier en komt omdat de kwetsbare patiënt door lichamelijke problemen in het ziekenhuis belandt. Verschillende medicijnen kunnen hier ook invloed op hebben.

Daarom geeft Ikazia extra aandacht aan verwarde patiënten in de vorm van ‘Loving Care’. Bij Loving Care stellen speciaal opgeleide vrijwilligers de patiënten gerust met een praatje, met muziek of door een stukje voor te lezen of er gewoon te zijn. Loving Care is één van de initiatieven die er aan heeft bijgedragen dat Ikazia officieel is uitgeroepen tot Seniorvriendelijk ziekenhuis!

Onrustig

“Verwardheid gaat vaak gepaard met onrustig zijn. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Mensen kunnen gaan dwalen of aan medische apparatuur, zoals een infuus trekken. Door de aanwezigheid van de vrijwilliger bij de patiënt is er minder beperking van de bewegingsvrijheid nodig”, vertelt Conny Koffeman (verpleegkundige kwetsbare ouderen).

Positief effect

“Door de hulp van vrijwilligers van Loving Care kunnen we het aantal fixatie-uren zo laag mogelijk houden. In het bijzijn van een vrijwilliger mogen de verwarde patiënten bijna altijd helemaal los liggen. Ze kunnen even rechtop zitten of uit bed gaan, waardoor hun dag veel meer structuur krijgt. We merken dat patiënten hierdoor beter eten. Dit heeft een positief effect op het herstel van de patiënt.”

Van waarde zijn

Riet de Kuijper is al drie jaar Loving Care vrijwilliger in Ikazia. “Het werk geeft mij veel voldoening. Soms kunnen we een praatje maken met de patiënt, maar regelmatig zijn de patiënten die voor Loving Care in aanmerking komen moeilijk aanspreekbaar. Ze liggen te woelen in hun bed of proberen in slaap te vallen. Ook dàn kunnen we nog steeds van waarde zijn. Wat we bijvoorbeeld zien is dat de patiënt vaak veel rustiger wordt en eerder in slaap valt als er een vrijwilliger naast hem of haar zit.”

Geschoolde vrijwilligers

In Ikazia werken ongeveer 15 Loving Care vrijwilligers. Sommige vrijwilligers zijn al met pensioen en doen het werk hoofdzakelijk overdag. Anderen doen het vrijwilligerswerk in de avonduren - na hun werkdag - of in het weekend. De vrijwilligers zijn geschoold in het herkennen van acute verwardheid en hoe hier mee om te gaan. Ze weten precies wanneer ze de verpleegkundige moeten waarschuwen. De zorgtaken blijven te allen tijde voor de verpleegkundigen. Zelfs als de patiënt om een slokje water vraagt, wordt de verpleegkundige hier voor geroepen.

Mooi werk

Na ieder bezoek maken de vrijwilligers een kort verslag. Ze delen dit met elkaar en blijven op deze manier op de hoogte van de patiënten en elkaars observaties.Riet: “Als ik een patiënt bijvoorbeeld heel even heb zien veranderen naar hoe hij of zij was, door over vroeger te vertellen, schrijf ik dit op in het verslag. Dan kunnen mijn collega’s hier een volgende dag ook eens naar vragen. Het is mooi werk.”