Contact
Tekstgrootte

Ikazia Ziekenhuis krijgt bewijs van Qualicor Europe voor goede kwaliteit van zorg

Met trots kunnen wij vertellen dat Qualicor Europe het Ikazia Ziekenhuis een positief oordeel heeft gegeven. Hiermee geeft Qualicor aan dat Ikazia goede kwaliteit van zorg levert, hier actief mee bezig is en duidelijk laat zien te willen blijven verbeteren.

Op woensdag 9 en donderdag 10 juni is het Ikazia Ziekenhuis door Qualicor Europe getest op haar kwaliteit en veiligheid van zorg en de verbetercultuur binnen het ziekenhuis.

In het verslag staat dat er een positieve sfeer is onder de medewerkers. De medewerkers weten welke risico’s het uitvoeren van zorg (in COVID-tijd) met zich mee brengt en het werk wordt daarop aangepast. Er is een duidelijke verbetercultuur gezien, die wordt ondersteund door een ziekenhuis breed kwaliteitssysteem, inclusief kwaliteitsdashboard.

Ook is er in het Ikazia Ziekenhuis een duidelijke basist voor persoonsgerichte zorg en patiëntparticipatie gelegd. Er is persoonsgerichte aandacht voor de patiënten. Ook krijgen patiënten de ruimte om hun eigen mening te geven in het zorgproces.

Dit sluit aan bij de missie van ons ziekenhuis: ‘Beter voor Elkaar’. De warme aandacht voor onze patiënten en elkaar is samen met het op orde hebben van de kwaliteit van zorg heel belangrijk in Ikazia. De komende jaren blijven wij ons steeds verbeteren en dit zullen wij ook vaak laten toetsen door Qualicor Europe.