Contact
Tekstgrootte

Nieuwe bij- en nascholing cadeau voor OK-medewerkers Ikazia

Vandaag, tijdens de Dag van de Verpleging, geven de ziekenhuizen in de regio Rijnmond en Dordrecht hun OK-medewerkers nieuwe bij- en nascholing cadeau om de beroepsgroep optimaal te ondersteunen. Ook OK-medewerkers in Ikazia krijgen deze nieuwe scholingen.

Voorbereid op toekomstige ontwikkelingen

Zo’n 850 operatieassistenten en anesthesiemedewerkers van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond en Dordrecht vinden vandaag nieuwe bij- en nascholing in het eigen leer managementsysteem. Het is het resultaat van het regionale project ‘Leven Lang Leren OK’, waarin de ziekenhuizen samenwerken om op structurele basis bij- en nascholing aan te bieden specifiek gericht op het werken op de OK. 

Voortdurend leren en actief bezig zijn met het bijhouden van de ontwikkelingen van het beroep zorgt ervoor dat operatieassistenten en anesthesiemedewerkers een bepaald kwaliteitsniveau kunnen leveren en uit de persoonlijke ontwikkeling werkplezier halen. 

Daarbij is het voor OK-medewerkers belangrijk zich voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied.

Klaar voor de toekomst

“Met deze scholing krijgen OK-medewerkers de mogelijkheid hun vakmanschap te vergroten en goed voorbereid te zijn op de snel veranderende zorg van de toekomst,” aldus Jacqueline Stuurstraat, directeur deRotterdamseZorg dat het project faciliteert. 

“Dat is nodig met de krapte op de zorgarbeidsmarkt. Als er weinig professionals beschikbaar zijn zal steeds regionaal bekeken worden waar zij het hardste nodig zijn. Middels de scholing worden de OK-medewerkers allround opgeleid zodat ze flexibel inzetbaar zijn en klaar voor de toekomst.”

Laagdrempelig

In het leermanagement systeem vinden OK-medewerkers modules en trainingen die specifiek gericht zijn op de apparaten die binnen het eigen ziekenhuis gebruikt worden. De scholing is laagdrempelig, toegankelijk en gebruiksvriendelijk. 

Medewerkers hebben altijd toegang tot de scholing, ook via de mobiele telefoon, waardoor just-in-time learning mogelijk is. Op het moment dat een medewerker bepaalde kennis nodig heeft, bieden de leermodules ondersteuning op de werkplek.

Ieder half jaar wat anders

Aan de hand van thema’s worden ieder half jaar nieuwe online trainingen geïntroduceerd. Vandaag start de eerste leerlijn: Skelet & Orthopedie. Ieder half jaar wordt de leerlijn afgesloten met een symposium waar de OK-medewerkers verdieping vinden en met bijvoorbeeld demonstraties.

Ismonda de Graag, anesthesiemedewerker bij Ikazia Ziekenhuis, is enthousiast over deze opzet: “Ik vind het belangrijk om mijn kennis op peil te houden. Door de nieuwe scholing krijg ik nieuwe inzichten en raak ik geïnspireerd. Ik kijk ernaar uit tijdens de afsluitende symposia te kunnen netwerken en kennis en ervaringen te delen met vakgenoten.”

Incision Academy

Voor de verplichte en verdiepende scholingen wordt gewerkt met Incision. In de online leeromgeving kunnen de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers zich stap voor stap voorbereiden op procedures, de kennis opfrissen rondom medische apparatuur of leren over nieuwe vaardigheden. Ze krijgen toegang tot cursusmateriaal bestaande uit video’s, informatie over de stappen, 3D-anatomie modellen en aanvullende lesmaterialen. Elke module kan worden afgerond met een toets en certificaat.

“Op de OK worden elke dag veel kritieke taken uitgevoerd door het OK-team. Dit vereist veel en gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Daarbij ontwikkelt de techniek zich snel. We zijn erg trots dat we de OK-medewerkers in Rijnmond en Dordrecht in hun werkzaamheden kunnen ondersteunen,” zegt Ritsaart van Montfrans, CEO Incision.

Ambities

Hoewel vandaag de eerste scholing gevolgd kan worden is het project nog volop in ontwikkeling. 

“We hebben de ambitie om het aanbod van scholing en de mogelijkheden verder uit te breiden,” zegt projectleider en anesthesiemedewerker bij Ikazia ziekenhuis, Sonja van den Berg. “Daarvoor kijken we echt naar de behoeftes van OK-medewerkers en welke scholing daar bij past.”

Samen-opleiden-OK.jpg

Leven Lang Leren OK

Dit cadeau is het eerste resultaat van het project ‘Leven Lang Leren OK’ waarin negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond en Dordrecht werken aan scholing voor OK-medewerkers. 

Scholing voor OK-personeel is, op apparaten kennis en voorbehouden handelingen na, tot op heden niet verplicht. Om de scholing van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers in de regio Rijnmond op het gewenste én gelijk niveau te krijgen is het project ‘Leven Lang Leren OK’ gestart. 

Het project wordt gefaciliteerd door werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg en Stichting Rijnmondse Ziekenhuizen (SRZ).