Contact
Tekstgrootte

Ikazia stijgt in ranglijst maar ziet nog ruimte voor verbetering

Op 8 november 2019 is de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100 over het verslagjaar 2018 in het Algemeen Dagblad gepubliceerd. Bij de algemene ziekenhuizen is er een 18de positie voor Ikazia. Vorig jaar stond Ikazia op de 29ste positie. Ikazia ziet - ondanks de stijging op de ranglijst - ruimte voor verbetering.

Criteria

De ranglijst bestaat uit 33 criteria (kwaliteitsindicatoren) en is gebaseerd op de gegevens die ziekenhuizen verplicht openbaar maken aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorginstituut Nederland. 

De 33 criteria zijn verdeeld over zeven thema’s; verpleging, medicatie, operaties, oncologie, hart & vaten en opname. De lijst met criteria is niet bij elke editie van de Top 100 hetzelfde. Een volledige vergelijking met het voorgaande jaar is daarom niet mogelijk. Keurmerken maken geen deel meer uit van de criteria. Het totaal aantal punten van een ziekenhuis bepaalt de positie op de ranglijst. 

Sinds 2018 wordt onderscheid gemaakt tussen streek- en topklinische ziekenhuizen.

Maximale punten voor verpleging en medicatie

Ikazia behaalt 73,13% van maximaal te halen eindscore. Maximale punten zijn behaald voor de thema’s verpleging en medicatie. 

Hiermee staat Ikazia regionaal op de hoogste positie op de ranglijst van streekziekenhuizen.