Contact
Tekstgrootte

Ikazia ontvangt keurmerk 'werken met de meldcode'

Uit landelijke cijfers blijkt dat 45% van de inwoners van Nederland te maken heeft met een vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook in Ikazia komen we in aanraking met patiënten, ouders en/of verzorgers die hiermee te maken hebben. In Ikazia worden medewerkers gestimuleerd om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Onlangs ontving het ziekenhuis zelfs het keurmerk ‘Werken met de meldcode’: een bevestiging van de werkwijze om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren en indien nodig hulp in te schakelen.

Karen van Veen, coördinator Kindzorg en Huiselijk Geweld (KZHG):  “Instellingen die werken met kinderen en volwassenen,  zijn verplicht te werken met de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’. De Meldcode helpt alle beroepskrachten van het ziekenhuis door middel van een route om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en vervolgens op de juiste wijze te handelen. De precieze inrichting daarvan is aan de organisatie. In Ikazia wordt de route echt ‘gedragen’ door de gehele organisatie. Er is veel aandacht voor scholing en medewerkers weten bij wie ze kunnen aankloppen met vragen over dit onderwerp. Dat we het keurmerk ‘Werken met de meldcode’ hebben behaald, is een bevestiging van onze goede inrichting van zorg en de kers op de taart!”

“In 2017 werden in Ikazia 475 zorgelijke situaties gesignaleerd van vermoedens van kindermishandeling en of huiselijk geweld”, vertelt Rian van Zeist, coördinator KZHG. “Het bijzondere is dat het in vrijwel alle gevallen uiteindelijk heeft geleid tot de inzet van hulpverlening. Dat vind ik een groot compliment waard richting alle medewerkers. Soms konden we binnen het Ikazia ziekenhuis de hulpverlening zelf bieden, soms leidde het tot een overdracht aan een externe partij, zoals Veilig Thuis of het wijkteam.”

“In Ikazia willen we graag dat de patiënt zich gezien voelt, in plaats van veroordeeld als hij of zij zich presenteert met een hulpvraag ten gevolge van een geweldsincident. We staan in Ikazia echt naast de patiënt en denken in mogelijkheden en oplossingen om een betere situatie te creëren voor de patiënt, de ouder en/of verzorger. Het is waardevol om daarin als ziekenhuis een verschil te kunnen maken”, aldus de twee coördinatoren KZHG.

Bent u patiënt en wilt u een zorgelijke situatie bespreken? De coördinatoren zijn ook voor u te bereiken via het algemene nummer van het ziekenhuis (010-2975000).