Contact
Tekstgrootte

Ikazia ontvangt ESMO erkenning voor palliatieve zorg

Het Oncologisch centrum van Ikazia heeft het certificaat ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ ontvangen. Palliatieve zorg is de zorg die patiënten en hun naasten krijgen als genezing niet meer mogelijk is. De behandeling is dan bijvoorbeeld gericht op het stabiel houden van de ziekte, pijnbestrijding en emotionele begeleiding. Het ESMO cerficitaat is een internationale erkenning voor uitstekende kwaliteit van palliatieve zorg voor oncologiepatiënten en hun naasten. In Nederland hebben 13 andere ziekenhuizen dit certificaat. Het is bijzondere erkenning voor het ziekenhuis. Het laat zien dat zij er in slaagt hoge kwaliteit zorg te verlenen in ieder onderdeel van de palliatieve fase.

Aandacht voor emotionele en spirituele begeleiding

Als er geen kans meer is op genezing, kan het ziekenhuis nog steeds veel betekenen voor patiënten en hun naasten. "Wij willen de patiënt de best mogelijke levenskwaliteit bieden. Dat betekent dat we naast het medische welzijn ook steeds meer aandacht hebben voor emotionele en spirituele begeleiding," legt dokter Overkleeft uit. "De verbondenheid met en aandacht voor familie en naasten vinden wij in Ikazia uitermate belangrijk. Uit deze accreditatie blijkt ook dat we daar oog voor hebben. We willen patiënten en hun naasten zo goed mogelijk begeleiden."