Ikazia investeert in permanente ontwikkeling schoonmaak- medewerkers via e-learning

"Onze schoonmaak- medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg"

Bij het voorkomen van infecties speelt de schoonmaak een zeer belangrijke rol. Om infecties te voorkomen dienen schoonmaakmedewerkers op het juiste moment en op de juiste wijze preventiemaatregelen toe te passen bij het schoonmaken. Zodat een ruimte zoals een patiëntenkamer of een sanitaire ruimte niet alleen visueel schoon is, maar ook microbiologisch verantwoord schoon wordt opgeleverd.

Een scholingsplan voor al onze schoonmakers maakt daarom onlosmakelijk deel uit van het schoonmaakbeleid van ons ziekenhuis.

In de maartuitgave van Ziekenhuiskrant is hier een leuk artikel over gepubliceerd. Het stuk gaat over de samenwerking tussen Ikazia en SVS_Opleidingen. Klik op de foto om het artikel te lezen.