Contact
Tekstgrootte

Het Ikazia Ziekenhuis is officieel Seniorvriendelijk!

Het Ikazia Ziekenhuis heeft het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’ behaald! Dit keurmerk wordt uitgereikt door seniorenorganisatie KBO-PCOB en laat zien dat Ikazia de zorg voor ouderen belangrijk vindt en haar zorg en inrichting van het ziekenhuis daarop afstemt.

In Ikazia zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven gestart waarmee de basis voor het ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’ werd gelegd. Dat het ziekenhuis het keurmerk nu officieel heeft behaald is de kers op de taart!

Ziekenhuisbreed beleid

“In onze regio wonen veel ouderen die zich verbonden voelen met het Ikazia Ziekenhuis”, legt Annemarie Stukart (manager verpleging) uit. “Daaronder bevindt zich een groot aantal kwetsbare ouderen. Vooral bij een acute opname in het ziekenhuis verliezen deze mensen veel functie en zelfstandigheid. Om hier beter op in te spelen, zijn we in 2015 gestart met het ontwikkelen van een ziekenhuisbreed beleid aangaande kwetsbare ouderen. Dat leidde tot een aantal belangrijke initiatieven.”

Beschikbaarheid en inzet van team van geriaters

Er is een team geriaters (specialist in ouderengeneeskunde) gevormd, verpleegkundigen zijn opgeleid in geriatrie en het ziekenhuis heeft twee gespecialiseerd verpleegkundigen geriatrie. Ook is een verpleegkundig specialist geriatrie gestart als brug tussen specialist en verpleging. 

Het geriatrieteam heeft onder andere aandacht voor de conditie van de patiënt voor een operatie en hecht veel belang aan gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast zijn diverse werkgroepen gevormd om het beleid ten aanzien van kwetsbare ouderen te ontwikkelen en toetsen.

Aandacht voor beweging

Conny Koffeman (verpleegkundige kwetsbare ouderen): “Om het verlies aan functie en zelfstandigheid te beperken (waaronder ernstige verwardheid), hebben we in het ziekenhuis op een aantal verpleegafdelingen een activiteitenhuiskamer gekregen. 

Patiënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk uit bed te komen om hier te eten, te ontspannen en te bewegen. Speciaal opgeleide vrijwilligers zijn de hele ochtend aanwezig en activeren de patiënten met spel en beweging. Hierdoor gaan patiënten uiteindelijk in een betere conditie naar huis.”

Toegankelijkheid en inrichting

Conny: “Om dit in ons ziekenhuis af te stemmen op de kwetsbare ouderen hebben we de hulp van een architect ingeroepen en de adviezen van de cliëntenraad opgevolgd. 

Zo hebben we het trappenhuis aangepast naar senior vriendelijke eisen; een langere aflopende leuning en extra zichtbaarheid van de eerste en laatste trede. Ook hebben we sinds kort liften met extra belichting van de etagenummers en spraak om de verdiepingen nog makkelijker aan te duiden. Daarnaast zijn bij diverse poliklinieken waar veel ouderen komen stoelen met verhoogde poten en leuningen geplaatst. Tot slot wordt de draairichting van de automatische deuren op de vloer aangegeven. 

De bouwkundige dienst van Ikazia neemt dit ‘Senior vriendelijk gedachtegoed’ uiteraard ook mee in de uitvoering van de nieuwbouw!”