Contact
Tekstgrootte

Feestelijke start nieuwbouw Ikazia Ziekenhuis

Continu bouwt het Ikazia Ziekenhuis aan Beter en de zorg van morgen. Dat geldt ook voor haar zorgomgeving. Steeds meer mensen kiezen Ikazia als ‘hun’ ziekenhuis. Inmiddels groeit het ziekenhuis flink uit haar jasje.

Vanmiddag vond de feestelijke start van de nieuwbouw plaats. In een groot gezelschap van externe relaties en medewerkers werd onder het mom van ‘Samen Bouwen’ de eerste paal gedraaid.

Samen Bouwen

De festiviteiten vonden plaats op het voorterrein van Ikazia. Bij aankomst kregen alle aanwezigen een legoblokje om hun symbolische steentje bij te dragen aan het gezamenlijk bouwen aan onze organisatie. Kinderen, patiëntjes en leerlingen van de plaatselijke basisschool, hielpen om het legokunstwerk samen te stellen. 

Zo kreeg het ‘Samen Bouwen’ ook tijdens dit feestelijke evenement vorm.

Live te volgen

Op de bouwplaats drukten vertegenwoordigers van de afdelingen die een onderkomen krijgen in de nieuwbouw gezamenlijk op de bekende rode knop. 

Om alle genodigden, collega’s en patiënten deelgenoot te maken van deze mijlpaal was het eerste paalmoment live te volgen via een livestream, zowel op het voorterrein als in het ziekenhuis.

Oplevering 2020

In het nieuwe gebouw krijgen acht afdelingen een ruim, modern onderkomen. De poliklinieken Cardiologie, Kaakchirurgie, Longziekten en Neurologie worden er gevestigd, evenals de Kinderafdeling, de Dagbehandeling en de afdeling Facilitair. Ook Oncologie, één van de speerpunten van het ziekenhuis, krijgt een prachtige nieuwe afdeling hier. 

In de loop van 2020 moet het totale bouwproject klaar zijn. “Hier kijken we met elkaar enorm naar uit. We creëren niet alleen extra bedden voor het groeiend aantal patiënten, we hebben direct de mogelijkheid extra patiëntvriendelijke faciliteiten te realiseren”, aldus Mr. R.P.D. Kievit, arts en algemeen directeur van Ikazia.

Patiënt centraal

Ikazia wil een omgeving realiseren die recht doet aan de menselijke en persoonlijke behandeling waar Ikazia voor staat. Meer dan ooit staat straks in de nieuwbouw de patiënt centraal. 

De ambitie is om binnen de nieuwbouw een extra patiëntvriendelijke aankleding te realiseren voor de nieuwe kinderafdeling en voor het nieuwe multidisciplinaire oncologische centrum, een zogenaamde healing environment (letterlijk: helende omgeving). Een omgeving die bijdraagt aan rust, herstel en welbevinden. 

Binnen het Healing Environment concept staan (soms ogenschijnlijk kleine) veranderingen centraal, die een groot effect hebben op vermindering van stress en angst. “Wij kunnen met de nieuwe aanpak een extra positieve en hoopvolle omgeving bieden die bijdraagt aan rust, herstel en welbevinden tijdens het bezoek, de behandeling of therapie. 

Dit gebeurt met ondersteuning van onze stichting Vrienden van Ikazia. Zo maken we Ikazia echt klaar voor de toekomst”, besluit Mr. R.P.D. Kievit.