CAO ziekenhuis app

Handige app voor de ziekenhuiszorg

App met CAO Ziekenhuizen en rekentools
Er is een speciale app ontwikkeld met alle ins en outs over de nieuwe CAO Ziekenhuizen. Naast de cao-afspraken vind je in de app ook een rekentool om je ORT en je Persoonlijk Levensfasebudget te berekenen.

Rekentools
In de app is de volledige tekst van de CAO Ziekenhuizen te vinden. Ook worden veelgestelde vragen beantwoord over verlof, scholing, zwangerschap, toeslagen, salaris en het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB). Tot slot heeft de app drie rekentools waarmee je kunt uitrekenen op hoeveel feestdaguren je recht hebt, hoeveel uren je per jaar opbouwt voor het PLB en hoeveel ORT je ontvangt voor een dienst. De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store.

CAO altijd bij de hand
Met de app hopen de initiatiefnemers de nieuwe cao dichterbij de verpleegkundigen te brengen. 'Cao's zijn belangrijk, maar lastig te lezen en te interpreteren.

Ook is niet altijd goed te vinden waar precies de afspraken in de cao staan. Door de app te downloaden hebben medewerkers en werkgevers een instrument in handen die de cao uitlegt en waarmee je ook persoonlijke berekeningen kunt maken┬┤, aldus Elise Merlijn, voorzitter van de StAZ en bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn.