Arbeidsvoorwaarden

Het kunnen blijven leveren van kwalitatief hoogstaande zorg is alleen mogelijk als Ikazia beschikt over voldoende en adequaat opgeleid personeel. Ikazia is een aantrekkelijke werkgever die ruimte creëert voor de individuele ontwikkeling van de medewerker.

Het personeelsbeleid van Ikazia is gericht op individuele groei en ontplooiïng.

Werken in Ikazia in meerdere opzichten goed beloond
In ons ziekenhuis wordt gewerkt conform de CAO ziekenhuizen. Werken conform de CAO ziekenhuizen biedt een aantal voordelen. Arbeidsduur, vakantie, vakantietoeslag en salaris liggen allemaal verankerd in de CAO.
De CAO ziekenhuizen vind je hier .

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Ikazia biedt een groot aantal goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een goed pensioen via pensioenfonds Zorg en Welzijn, een collectieve ziektekostenverzekering IZZ en CZ,  Achmea zilveren kruis en Pro-life. Opleidingsmogelijkheden en het Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarde (MKSA) zijn hiervan voorbeelden.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA)
Binnen het MKSA kunnen (bovenwettelijke) vakantiedagen worden uitbetaald. Daarnaast kan brutoloon worden gebruikt voor de aanschaf van een fiets of voor het betalen van de contributie van vakbonden of beroepsvereniging.

Daarnaast vult Ikazia jaarlijks de fiscale vrijstelling voor de vergoeding voor woon-werk verkeer aan, wat een aanzienlijk netto salarisvoordeel oplevert.

Woon-werkverkeer en parkeergelegenheid
Ikazia hanteert een vrije keuze voor het gebruik van vervoermiddel voor woon werkverkeer. De vergoeding voor het woon-werkverkeer is conform CAO. Parkeren van de fiets kan veilig en gratis in onze fietsenstalling. De auto kan tegen een zeer gereduceerd tarief terecht in de parkeergarage.

Arbozaken een belangrijk speerpunt in ons ziekenhuis
Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens over een groot potentieel beschikt en dat dit daadwerkelijk kan worden benut als je daar als de organisatie de juiste voorwaarden voor schept. Het is een bewezen feit dat goede arbeidsomstandigheden één van de belangrijke factoren is, waardoor mensen zich verbinden aan organisaties. Daarom is het Arbobeleid, als onderdeel van het personeelsbeleid, een belangrijk speerpunt binnen Ikazia.

De ondernemingsraad
In het belang van het goed functioneren van het ziekenhuis is er de OR, die het personeel vertegenwoordigt. De OR overlegt met de directie met als doel het beleid te beïnvloeden. De OR behartigt hierbij de belangen van de werknemers, maar verliest natuurlijk niet de belangen van de werkgever uit het oog.

Arbeid en Zorg
De Wet Arbeid en Zorg geldt sinds 1 december 2001. Deze wet bundelt een aantal regelingen met als doel betaald werk met zorgtaken te kunnen combineren. Daarnaast bevat de wet een aantal nieuwe elementen, zoals de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een uitkering aan te vragen. De Wet Arbeid en Zorg biedt op tal van punten de mogelijkheid om van CAO-afspraken in positieve zin af te wijken. Het ziekenhuis speelt hierop in door het aanbieden van diverse verlofmogelijkheden.